Dopis APEK glede enočrkovnih klicnih znakov

Splošne informacije za neregistrirane obiskovalce

Moderator: s59ma

Odgovori
Sporočilo
Avtor
Uporabniški avatar
s57bba
Administrator foruma
Prispevkov: 611
Pridružen: 07 Dec 2006 21:01 pm

Dopis APEK glede enočrkovnih klicnih znakov

#1 Odgovor Napisal/-a s57bba »

Zadeva: STALIŠČE AGENCIJE DO POBUDE ZA SPREMEMBO SPLOŠNEGA AKTA O POGOJIH ZA
UPORABO RADIJSKIH FREKVENC, NAMENJENIH RADIOAMATERSKI IN RADIOAMATERSKI
SATELITSKI STORITVI, OBJAVLJEN V URADNEM LISTU RS, št. 14/23

Zveza: Dopis ZRS iz Pekr št. 01/2023-458 z dne 26. 2. 2023

Spoštovani,

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je
preučila vašo pobudo do spremembe Tabele št. 2 iz 6. člena Splošnega akta o pogojih za uporabo
radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 14/23, in ugotovila, da je dejansko prišlo do napake pri navajanju prvega
zaporedja klicnih znakov.

V splošnem aktu, ki je objavljen, je prvo zaporedje zapisano napačno »S50A – S50Z«, kar pomeni, da
je 234 radioamaterskih klicnih znakov, iz zaporedja S51A – S59Z izvzeto iz uporabe, čeprav so ti
dodeljeni nosilcem identifikacije oddajanja radioamaterskih radijskih postaj.

Ker gre za očitno redakcijsko napako bo pooblaščeni predstavnik agencije sprejel ta redakcijski
popravek splošnega akta in ga posredoval v objavo v Uradni list RS, kot to določa drugi odstavek 11.
člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in skrb pri pripravi kakovostnih podzakonskih akt s področja
radioamaterskih in radioamaterskih satelitskih storitev.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:
Andrej Gril

mag. Tanja Muha,
v. d. direktorja

Odgovori